Новые книги, которые поступили за март 201 4 г


Скачать 134.72 Kb.
НазваниеНовые книги, которые поступили за март 201 4 г
Дата публикации21.05.2014
Размер134.72 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Экономика > Документы
Новые книги, которые поступили за март 2014 г.

Accounting
1. У052.9(4/8)я7

D26

Davies T. Financial Accounting : text book / T. Davies. - Harlow : Pearson Education Limited, 2012. - 434 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
2. У052.9(4/8)я7

S53

Shapland Julia P. Cases in financial Accounting : text book / Julia P. Shapland. - first edition. - USA : Pearson Education Hall, 2013. - 210 p.

Экземпляры: всего:3 - ФИ(3)
Economic analysis
3. У053я7

H94

Hussey Poger Dr. Strategic cost analysis : text book / Poger Dr. Hussey, [б. м.], 2012. - 165 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)

Finance. Insurance
4. У826я7

A54

Andenas M. The foundations and future of financial regulation: Governance for responsibility : text book / M. Andenas . - London : Routledge, 2014. - 539 p.

Экземпляры: всего:3 - ФИ(3)
5. У826я7

B87

Brooks Raymond M. Financial management: core concepts : text book / Raymond M. Brooks. - 2nd ed. - England : Pearson Education Limited, 2013. - 645 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
6. У826я7

В93

Buckley A. International finance: a practical perspective : text book / A. Buckley. - England : Pearson Education Limited, 2012. - 652 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
7. У826я7

F11

Fabozzi Frank J. Bond markets, analysis, and strategies : text book / Frank J. Fabozzi. - 8th ed. - England : Pearson Education Limited, 2013. - 743 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)

8. У826я7

F64

Financial institutions, markets, and money : text book / David S. Kidwell [et al.]. - 11th ed. - New Jersey : John Wiley & Sons,Inc., 2013. - 666 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
9. У826я7

F75

Foreign exchange issues, capital markets, and international banking in the 1990s : text book / ed.: K. Fatemi, D. Salvatore. - London : Routledge, 2012. - 281 p.

Экземпляры: всего:3 - ФИ(3)
10. У826я7

H11

Haan de Jakod . Financial markets and Institutions: a european perspective : text book / Jakod de Haan. - Hew York : Cambridge University Press, 2012. - 467 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
11. У826

H18

Hakansson Nils H. Social Security's investment shortfall $ 8 trillion plus-and the way forward : plus how the us Covernment's financial deficit reporting =64 Madoffs . Vol.3 / Nils H. Hakansson. - New Jersey : World Scientific, 2013. - 127 p.

Экземпляры: всего:2 - ФИ(2)
12. У826

H75

Holton Robert J. Global finance : knowleye / Robert J. Holton. - London : Routledge, 2012. - 118 p.

Экземпляры: всего:3 - ФИ(3)
13. У826я7

I-69

International corporate finance: markets, transactions, and financial management : text book / ed. Harvey A. Poniachek. - London : Routledge, 2013. - 418 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
14. У826я7

J42

Jeon B.N. Global banking, financial markets and Crises : text book. Vol.14 / B. N. Jeon ; International finance reviev, [б. м.], 2013. - 480 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
15. У826я7

P63

Pike R. Corporate finance and investment: decisions and strategies : text book / R. Pike. - 7th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2012. - 844 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
16. У826

R45

Research in finance : knowleye. Vol.29 / ed. John W. Kensinger, [б. м.], 2013. - 189 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
17. У826я7

S36

Schoenebeck Karen P. Interpreting and analyzing financial statements: a project-based approach : text book / Karen P. Schoenebeck. - 6th ed. - USA : Pearson Education Hall, 2013. - 338 p.

Экземпляры: всего:3 - ФИ(3)
18. У826я7

S44

Security analysis, portfolio management, and financial derivatives : text book. - New Jersey : World Scientific, 2013. - 1155 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
19. У826я7

T26

Taxing corporate income in the 21 st century : text book / ed. Alan J. Auerbach. - Hew York : Cambridge University Press, 2012. - 407 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
20. У826я7

W31

Watson D. Corporate finance: principles and practice : text book / D. Watson. - 6th ed. - England : Pearson Education Limited, 2013. - 490 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)
21. У826я7

W68

Wijst Nico Vah D. Finance: a guantitative introduction : text book / D. Wijst. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - 8750 p.

Экземпляры: всего:5 - ФИ(5)

Management
22. У821я7

D80

Drabek Z. Regulation of foreign investment: challenges to international Harmonization : text book / Z. Drabek. - New Jersey : World Scientific, 2013. - 491 p.

Экземпляры: всего:3 - ФИ(3)

Бұқаралық хабарлама мен насихат құралдары
23. Ч612(2Қ)

М15

Макин Қ. Фәнинама : ғылыми / Қ. Макин. - Алматы : Тамыр, 2013. - 240 б.+16 б. : сурет

Экземпляры: всего:1 - ФК(1)

Аннотация: Белгілі қаламгер Қайыржан қажы Макин кітабында қоғамымыздағы толғақты мәселелерді тілге тиек ете отырып, көпшілік қауымды имандылыққа, отансүйгіштікке, ізгілікке, бауырмалдық пен ынтымаққа шақырады.

^ Внешние экономические связи
24. У9(2К)8

Б33

Башмаков А.А. От приграничного сотрудничества к евразийской экономической интеграции : сборник научных трудов / А. А. Башмаков ; Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2013. - 216 с.

Экземпляры: всего:2 - ХР(1), Ч/З №1 ОД(1)

Аннотация: Особое значение автор уделяет вопросам приграничного сотрудничества Казахстана и России, в основе которого лежат как экономические факторы, определяющие современные интересы государств, так и глубокие исторические корни культурного взаимодействия.

Есептеу техникасы
25. З973.21-018я7

С65

Соммервиль И. Бағдарламалық жасақтама : оқулық / И. Соммервиль ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2013. - 460 б.

Экземпляры: всего:2 - ФК(1), №1 Оқу залы ЕК(1)

Аннотация: Кітапта қазіргі замандағы бағдарламалық жасақтама үдерістері, үдерістердің қауіпсіздігі, бағдарламаны әзірлеудің икемді әдістері және әзірленген бағдарламаны сынау тәсілдері жөнінде толық мәлімет алуға болады.

^ Жер туралы ғылымдар
26. Д3я7

К46

Кодуто Д.П. Инженерлік геотехника: теория және тәжірибе : оқулық. 1-бөлім / Д. П. Кодуто ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2013. - 272 б. - (МВА)

Экземпляры: всего:2 - ФК(1), №1 Оқу залы ЕК(1)

Аннотация: Бұл оқулық геотехникалық процестердің маңыздылығын, құрылымдық геологияның мазхмұнын, құрылысын, қалыптасу уақытын және таралу сипатын ашып көрсеткен. Басылымда топырақтың геотехникалық материал ретінде жіктелуі, оларды анықтаудағы ізденістер мен сипаттау әдістері мысалдарды қарастыру және ерекше оқиғаларды талдау арқылы саралауға мүмкіндік береді.

Математика
27. В12я7

К48

Козен Д.С. Есептеу теориясы : оқулық. 1-бөлім / Д. С. Козен ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2013. - 246 б. - (МВА)

Экземпляры: всего:5 - ФК(4), №1 Оқу залы ЕК(1)

Аннотация: Оқулықта лекциялар бірнеше тақырыпқа арналған. Бұл зерттеулер саласы бойынша есептеу қиындығының теориясы, есептеу проблемасының күрделі болу себебін анықтау, ықтимал кластар күрделілігі, интеактивті дәлелдеу жүйесі, жуықтау және аппроксимациялау және басқа басқалары берілген.

Политика
28. Ф2(2Рос)

Б 90

Булуктаев Ю.О. Партийно-политическая система России на новом этапе развития : научное издание / Ю. О. Булуктаев ; Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2014. - 112 с.

Экземпляры: всего:2 - Ч/З №1 ОД(1), ХР(1)

Аннотация: В книге представлен научный анализ партийно- политического пространства Российской Федерации. Рассматриваются проблемы взаимодействия политических партий с государственной властью, структурирования партийного спектра, институционализации новых политических партий, перспектив развития партийной системы в констексте реформирования избирательной и партийной системы.
29. Ф4(2К)

Д 25

Двусторонние политические и экономические отношения Казахстана и России = Қазақстан мен Ресейдің екіжақты саяси және экономикалық қарым-қатынастары : материалы VII научно-практической конференции КИСИ-ИМЭМО (г.Москва, 29 ноября 2013 год) / Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан ; ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2013. - 164 с.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: В сборник включены доклады участников конференции, в которых рассматривается роль Казахстана и России в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а также вопросы казахстанско-российского сотрудничества по обеспечению мира и безопасности в Центральной Азии.
30. Ф2(2К)

К14

Казахстанский путь-2050 : монография. Кн.2 : Общественно-политическое и социальное развитие / Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан ; ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2014. - 156 с.

Экземпляры: всего:2 - Ч/З №1 ОД(1), ХР(1)

Аннотация: Во второй книге сделан анализ и предложены пути решения поставленных Главой государства задач в общественно-политической сфере, а также в области развития человеческого капитала.
31. Ф2(2К)

К14

Казахстанский путь-2050 : монография. Кн.3 : Последовательная и предсказуемая внешняя политика / Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан ; ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2014. - 308 с.

Экземпляры: всего:2 - ХР(1), Ч/З №1 ОД(1)

Аннотация: В третьей книге сделан анализ и предложены пути решения поставленных Главой государства задач в сфере обеспечения глобальной и региональной безопасности, внешнеполитической сфере, а также в области регионального интеграционного сотрудничества.

^ Право
32. Х629.3(2К)я7

С 95

Сысалов М.П. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Казахстан : учебное пособие / М. П. Сысалов ; Академия междунардного права и междунардного бизнеса " Данекер ". - Алматы : Данекер, 2002. - 380 с. - (МВА)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Религиоведение
33. Э38

П 16

Панова В.Ф. Жизнь Мухаммеда : научное издание / В. П. Панова, Ю. Б. Вахтин. - М. : Политиздат, 1991. - 493 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Тарих
34. Т3(2Қ)0-22

И48

Иманғалиев С. Астаналардағы көшелер = Улицы столиц = Streets of capitals : ғылыми / С. Иманғалиев. - Алматы, 2013. - 180 б.+36 бет сурет

Экземпляры: всего:5 - №1 Оқу залы ЕК(1), ФК(4)

^ Учебная литература:

Фин/ФИИСТ/все/История Казахстана=Қазақстан тарихы/1/Доп

Аннотация: Кітапта Қазақстан Қызылорда, Алматы, Астана қалаларындағы көшелер мен даңғылдар елге танымал белгілі тұлғалардың есімдерімен аталады. Осы мақсатта көшелерге аты берілген үш жүзден аса аты мәлім жандардың суреттері мен өмірбаяндық деректері қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жинақталып, оқырмандарға ұсынылып отыр.

^ Трудовое право
35. Х627(2К)я7

Х 18

Хамзин А.Ш. Трудовое право Республики Казахстан : учебное пособие / А. Ш. Хамзин, Ж. А. Хамзина, Л. А. Хамзина ; Министерство Образования и Науки РК. - Астана, 2004. - 594 с. - (МВА)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Финансы
36. У9(2)261.1

Д 60

Додонов В.Ю. Последний кризис существующей конфигурации глобальной финансовой системы : монография / В. Ю. Додонов ; Казахский институт стратегических исследований при Президенте РК. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2014. - 232 с.

Экземпляры: всего:2 - Ч/З №1 ОД(1), ХР(1)

Аннотация: В монографии рассматриваются предпосылки, сценарии и последствия возникновения очередного финансового кризиса глобального масштаба, разрастание которого может привести к радикальному изменению конфигурации мировой финансово-экономической архитектуры являющихся в настоящее время источниками генерирования кризисных явлений.

^ Художественная литература

Русская литература
37. Р2

Г 14

Гайдар Аркадий Избранное : Повести и рассказы / Аркадий Гайдар. - Алма-Ата : Жалын, 1983. - 496 с.

Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

Экономика
38. У9(2К)0

К 14

Казахстанский путь -2050 : монография. Кн.1 : Экономика Казахстана в XXI-веке / Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан ; ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2014. - 244 с.

Экземпляры: всего:2 - ХР(1), Ч/З №1 ОД(1)

Аннотация: В монографии исследуются ключевые направления реализации стратегического Послания Президента РК-Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана "Стратегия Казахстан-2050". В первой книге сделан анализ и предложены пути решения поставленных Главой государства задач в области экономической политики, в частности, в финансовой, индустриально-инновационной, региональной и внешнеторговой сферах.
39. У9(2Кыр)я7

М 91

Мусакожоев Ш. Современные проблемы экономики : учебник / Ш. Мусакожоев ; Кыргызский экономический университет. - Бишкек, 2014. - 156 б. - (МВА)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Экономический анализ
40. У053я7

Э40

Экономический анализ : учебник / ред. Л. Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 615 с. - (МВА)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Похожие рефераты:

Бюллетень новых поступлений литературы за ноябрь 2012 года Новые...
Пугачев В. В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего аудита в условиях экономического кризиса : учебник / В. В. Пугачев....
Бюллетень новых поступлений / Март 2008г / Минск, 2008г
Бюллетень новых поступлений информирует читателей о новых книгах, которые поступили в библиотеку уо фпб митсо. Размещение — тематическое,...
Бюллетень новых поступлений /Март 2011г./ Минск, 2011г
Бюллетень новых поступлений информирует читателей о новых книгах, которые поступили в библиотеку уо фпб митсо. Размещение — тематическое,...
ЖАҢа кітаптар ақпан 201 4 ж. Новые книги
Жылдың АҚпан айында пмпи ғылыми кітапханасына түскен кітаптардың библиографиялық
Бюллетень новых поступлений /Сентябрь 2009г./ Минск, 2009г
Бюллетень новых поступлений информирует читателей о новых книгах, которые поступили в библиотеку уо фпб митсо. Размещение — тематическое,...
Бюллетень новых поступлений /Май 2009г./ Минск, 2009г
Бюллетень новых поступлений информирует читателей о новых книгах, которые поступили в библиотеку уо фпб митсо. Размещение — тематическое,...
Бюллетень новых поступлений /Апрель 2008г./ Минск, 2008г
Бюллетень новых поступлений информирует читателей о новых книгах, которые поступили в библиотеку уо фпб митсо. Размещение — тематическое,...
Бюллетень новых поступлений /Ноябрь 2008г./ Минск, 2008г
Бюллетень новых поступлений информирует читателей о новых книгах, которые поступили в библиотеку уо фпб митсо. Размещение — тематическое,...
Бюллетень новых поступлений /Май 2009г./ Минск, 2009г
Бюллетень новых поступлений информирует читателей о новых книгах, которые поступили в библиотеку уо фпб митсо. Размещение — тематическое,...
Бюллетень новых поступлений /Сентябрь 2008г./ Минск, 2008г
Бюллетень новых поступлений информирует читателей о новых книгах, которые поступили в библиотеку уо фпб митсо. Размещение — тематическое,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза