Памятка по оцениванию эффективности деятельности школьных методических объединений учителей по казахскому языку и литературе по повышению качества подготовки выпускников к сдаче Единого национального тестирования


Скачать 115.28 Kb.
НазваниеПамятка по оцениванию эффективности деятельности школьных методических объединений учителей по казахскому языку и литературе по повышению качества подготовки выпускников к сдаче Единого национального тестирования
Дата публикации23.09.2013
Размер115.28 Kb.
ТипПамятка
referatdb.ru > Литература > Памятка
«ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БӨЛІМІ»

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ»
Материалы собеседований по подготовке к ЕНТ
казахский язык

Костанай 2008г.

Жадынама

Мектепшілік әдістемелік бірлестік қызметінде қазақ тілі мен қазақ әдебиеті бойынша түлектерді Ұлттық Бірыңғай Тестті тапсыруда сапалы дайындау тиімділігін бағалау бойынша

Оқып-үйренудегі мақсаты:

-11 сынып оқушыларын ҰБТ-ге сапалы дайындау мақсатында оқу-тәрбиелік процессін ұйымдастыру беталыстарын анықтау, білім сапасының жоғарлауы мен төмендеуіне әкелетін факторларын анықтау;

- оқушылардың оқу-тәрбие процессінде сапалы көрсеткіштің жетуіне бағытталған жұмыстарда педагогтардың іс-әрекетінің нәтижелерін бағалау,

-11 сынып түлектерін ҰБТ тапсыруда сапалы дайындауда педагогтардың іс-әрекетінің нәтижелерін бағалау.

^ Сараптама объектісі:

-құжаттама(әдістеме бірлестік жоспары, оқушыларды ҰБТ-ге дайындық іс-шараларының жоспары);

-ҰБТ бойынша аналитикалық материал

^ Аналитикалық іс-әрекеттің жоспары:

1. Мақсатты іс-әрекет үшін 11 сынып түлектерін Ұлттық Бірыңғай Тест тапсыруда сапалы дайындық бойынша жағдайды айқындау мақсатында және мәселелік ортаны анықтауда қазақ тілі мен әдебиет мұғалімдерімен кеңес жүргізу.

- ҰБТ-ге дайындық іс-шараларының жоспарының болуы;

- 2008 жылғы ҰБТ қорытындысы бойынша аналитикалық материалдың болуы;

-сапалы тұжырымның болуы, ҰБТ қорытындысы бойынша аналитикалық материалдар ұсыныстарының болуы;

- педагогтың тәжірибежұмысында қандай психологикалық және педагогикалық диагностика жүйесінің болуы;

- оқушыны тұлғалық- бағдарлы оқыту негізінде жинақталған нәтижелері;

- оқу-тәрбие процесінде білімге деген жаңашылдандыру талап негізінде ұйымдастыру: ұйымдастырылған түрдің икемділігі,интенсификаиялық оқыту және ақпаратпен алмасу, ең жаңашылдандыру техникалық, электрондық және телебайланыс құралды пайдалану, ұлттық бірыңғай тестілеу арқылы оқушылардың сапалы дайындықтың берілген сырттай бағаларына білім сапасының білімділік пройессіндегі субъект арасындағы делдал көрінетіні.

- оқушыларда өз бетімен білім алу дағдысын мынадай жағдайлармен дамыту керек егерде оқыту мазмұны оқушылармен міндетті түрде ұғынса;

2. Мәселе бойынша құжаттаманы оқып-үйрену:

- әдістеме бірлестік жоспарын

- ҰБТ-ге дайындық іс-шаралардың жоспарын

- өздігінен білім алудың жеке жоспары;

3. 11 сынып оқушыларын ҰБТ тапсыруда сапалы дайындауда мұғалімдердің іс-әрекеттерін оқып-үйрену.

Памятка

по оцениванию эффективности деятельности школьных методических объединений учителей по казахскому языку и литературе по повышению качества подготовки выпускников к сдаче Единого национального тестирования

^ Цель изучения:

-определение тенденций в организации учебно-воспитательного процесса при подготовке учащихся 11-х классов к ЕНТ, факторов, обуславливающих повышение и понижение качества образования;

-отслеживание результативности деятельности педагогов, направленной на повышение качественных показателей учебно-воспитательного процесса, развитие учащихся;оценивание результативности деятельности педагогов по подготовке выпускников к сдаче Единого национального тестирования.

^ Объекты анализа:

 • документация (план методического объединения, план мероприятий по подготовке учащихся к ЕНТ);аналитические материалы по ЕНТ

^ План аналитических действий:

Провести собеседование с учителями казахского языка и литературе с целью выявления условий для целенаправленной деятельности по повышению качества подготовки выпускников к сдаче Единого национального тестирования и определения проблемного поля.

 • наличие плана мероприятий по подготовке к ЕНТ;

 • наличие аналитических материалов по итогам ЕНТ 2008 года;

 • наличие и качество выводов, рекомендаций в аналитических материалах по итогам ЕНТ;

 • какие достижения психологической и педагогической науки реализуются в практике работы педагога;

 • наличие системы психологической и педагогической диагностики, результаты которой закладываются в основу личностно-ориентированного обучения школьников;

 • организация учебно-воспитательного процесса на основе современных требований к образованию: гибкость организационных форм, индивидуализация содержания образования, интенсификация процесса обучения и обмена информацией; использование самых современных технических, электронных и телекоммуникационных средств, являющихся посредниками между субъектами образовательного процесса для качественной подготовки учащихся к внешней оценке качества образования через единое национальное тестирование;

 • развитие у школьников умений самостоятельно добывать знания такими способами обучения, при которых содержание обучения обязательно переосмысливается учеником;

 1. Изучить документацию по проблеме:

 • план работы методического объединения

 • план мероприятий по подготовке к ЕНТ;

 • индивидуальный план по самообразованию,изучить деятельность педагогов по повышению качества подготовки учащихся 11-х классов к сдаче ЕНТ.

С целью оценивания действий учителей казахского языка и литературы по повышению качества подготовки выпускников к сдаче Единого национального тестирования 2008 года было проведено собеседование с учителями казахского языка и литературы, работающих в 11 классах школ согласно графика.
^ График собеседования

Август-сентябрь


Наименование УО

ФИО руководителя МО казахского языка и литературы

Дата собеседования

Время

Гимн. им. М.Горького

Шожанова Раиса Елтаевна

11.08.08

10.30

СШ№1

Муканова Асия Нуртасовна


11.08.08


10.50

СШ№16

Жакибаева Сауле К.

11.08.08

11.25

СШ№3

Каримова Актокты Омаровна

11.08.08

11.50

СШ№5

Койшыбаева

11.08.08

12.25

СШ№6

Шегибаев Тусипназар Искакович

13.08.08

10.00

ЕМГ

Сагынбаева Асемгуль Шаяхметовна13.08.08

10.20

СШ№2

Абжанова Г.К

13.08.08

11.00

СШ№8

Мустафаева Галия Ахметкалиевна

13.08.08

12.30

СШ№19

Кайранбаева Карлыгаш Зейнуллаевна

13.08.08

15.00

СШ№18

Сергазина Зейнегуль Жумадиловна

13.08.08

15.00

СШ№17

Абесинова Лаура Темиргалиевна

20.08.08

10.00

СШ№7

Байдильдина Асель Кенжеахметовна

20.08.08

10.30

СШ№9

Ибраева Ботагоз Гумаровна

20.08.08

12.00

СШ№11

Байжанова Оразбике Исаевна

20.08.08

14.00

СШ№20

Маликова Акмарал Мугадаевна

10.09.08

9.00

СШ№22

Баяхметова Айтжан Аскаровна

10.09.08

9.20

СШ№23

Бяхметова Жамал Оралбаевна

10.09.08

11.30

СШ№30

Нургалиева Хадиша Зайнолдаевна

10.09.08

14.00

СШ№115

Ташмагамбетова Зерен Кауазовна

10.09.08

14.30

СШ№122

Сембаева Бакыт Абдибековна

22.09.08

11.00

Гимн.им.

С.Мауленова

Токаева Назгуль Муратбековна

22.09.08

12.30

СШ№4

Оспанова Анар Асанқызы

22.09.08

15.00

Справка по итогам собеседования руководителями ШМО казахского языка и литературы
Пятый год подряд выпускники 11–х классов проходят единое национальное тестирование, предусматривающее совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников организаций среднего общего образования и вступительных экзаменов в вузы. Результаты ЕНТ признаются вузами в качестве результатов вступительных экзаменов, а организациями среднего образования - в качестве результатов итоговой аттестации..В ходе собеседований выявлено , что учителями казахского языка и литературы, руководителями ШМО составлен план мероприятий по подготовке учащихся к сдаче ЕНТ в 11 -х классах, который включает в себя: анализ итогов предыдущего ЕНТ, проведение мониторинга и отслеживание результатов ЕНТ, составление тематических тестов. С целью снятия психологического напряжения, стрессового состояния учащихся совместно с учителями казахского языка и литературы в школах города Костаная работает психологическая служба.

В данный период ученика и учителя серьезно озадачило предстоящими испытаниями и соответствующей подготовкой к пробным тестированиям. И каждый первый руководитель школ и учителя-предметники могут анализировать учебный процесс с точки зрения его направленности на цель и общий результат. Однако можно сказать о негативных последствиях завышения оценок. Проблема результативности ЕНТ больше всего состоит в умении учителя организовать системную подготовку ученика к ЕНТ:

- освоение учителем методики подготовки учащихся по технологии ЕНТ;

- умение ученика психологическиорганизоваться в стресссовый момент;

- осознание учителем в своей работе необходимости работы на результат;

- ответственность ученика за достижение ожидаемых результатов как основы для констуктивной роли в жизни.

Необходимо отметить, что в школах активно используются сборники тестов, предназначенные для казахских школ, разработанные НЦГСОТ , тематические тесты разработанные городской творческой группой. С 2007 сентября месяца в городском методическом объединении работает творческая группа по теме: «Тестовая диагностика как форма текущего и итогового контроля знаний». Цель творческой группы: повышение качества знаний учащихся путем применения измерителей обученности. В состав группы входят учителя казахского языка и литаратуры. В 2008 году Лучшие результаты по казахскому языку в школах с русским языком обучения смогли показать учителя казахского языка и литературы следующих школ: Жакупова Г.С.- (сш№122) -100 %; Хакимжанова Ж.А. (сш№2)-100%; Досмадьярова С.Ж. (гимназия имени М.Горького)-98,9%; Каримова А.О. (92,31%), Муканова А.Н. (сш№1)-100%.Это свидетельствует о целенаправленной и систематической работы педагогов по обеспечению качественного уровня подготовки выпускников к итоговой государственной аттестации.

^ Слабые результаты по итогам ЕНТ показали учащиеся школ: СШ№4 - 50% (учитель высшей категрии, со стажем работы 31 год-Шукенова К.Д.), СШ№5-46,15% (учитель без категории, со стажем работы 2 года- Шоланова М.А.), СШ№28 – 87,5, количество учащихся – 8 (учитель первой категории со стажем работы 25 лет).
Факторы, препятствующие повышению качества сдачи ЕНТ:
1.Недостаточный уровень аналитической культуры учителя;

2. Преподавание казахского языка и литературы молодыми специалистами;

3.Недостаточный уровень эффективности применения педагогических инновационных технологий в учебном процессе, слабое информационное и техническое обеспечение процесса подготовки к ЕНТ;

4. Недоработка на уроках казахского языка с условиями заданий.
^ Тенденции в совершенствовании качества подготовки к ЕНТ

 • Обсуждение и выработка рекомендаций по актуальным проблемам повышения качества подготовки к ЕНТ преподавателей казахского языка и литературы (собеседования, круглые столы, заседания горМО и ШМО, семинары и т.д.

 • Обмен опытом по разработке системы подготовки учащихся к ЕНТ

 • Разработка методических рекомендаций по моделированию индивидуальной системы повышения качества подготовки к ЕНТ.

 • Разработка учебных курсов, направленных на подготовку у ЕНТ.

 • Формирование учебного материала по проблемам подготовки к ЕНТ по казахскому языку и литературе.

 • Информационная поддержка виртуального МО казахского языка и литературы.

 • Тестирование учителей педагогов и создать творческую группу по отработке западающих тем.


Похожие рефераты:

Рекомендации школьным методическим объединениям по подготовке выпускников к итоговой аттестации
Подготовка измерителей обученности по казахскому языку. Обсуждение и выработка рекомендаций по актуальным проблемам повышения качества...
Об итогах  единого  национального тестирования  выпускников
В едином национальном тестировании 7 и 9 июня 2010 года из 2448 выпускников школ города Караганды принимали участие 2049 выпускников...
План мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к Единому...
Оформление выставки литературы для учителей «В помощь учителю при подготовке к ент»
Инструкция по организации и проведению единого национального тестирования Общие положения
Организация и проведение единого национального тестирования (далее ент) включает в себя следующие этапы
Инструкция по организации и проведению единого национального тестирования Общие положения
Организация и проведение единого национального тестирования (далее ент) включает в себя следующие этапы
Акбузауова Бакыт
«Тестовые задания по казахскому языку» (для биологов) (2006 г.), «Тестовые задания нового образца по казахскому языку и делопроизводству...
Памятка по процедуре подачи и рассмотрения заявления на апелляцию...
Апелляция по результатам тестирования подается лично выпускником до 14 часов дня, следующего за днем объявления результатов тестирования,...
Об итогах единого национального тестирования выпускников организаций...
В едином национальном тестировании 7 и 9 июня 2010 года из 2448 выпускников школ города Караганды принимали участие 2049 выпускников...
Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению единого...
В целях организации планомерной и целенаправленной деятельности по подготовке, организации и проведению единого национального тестирования...
Тест по казахскому языку и литературе 1


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза