Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник


НазваниеРеспублики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник
страница1/7
Дата публикации24.09.2014
Размер0.88 Mb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Военное дело > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

КНИЖКА-ВОПРОСНИК
ВАРИАНТ 8005

Ф.И.О. ______________________________________________________________
ИКТ __________________________№ листа ответа _______________________
Поток______________№ аудитории_____________№ места_________________
Название 5 - го предмета ______________________________________________
Подпись абитуриента _____________


2010

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК


1. Тек жуан дауысты дыбыстардан тұрған қатарды көрсетіңіз.

A) Биік-аласа.

B) Ұзын-қысқа.

C) Қазір, сосын.

D) Әрі-бері.

E) Жоғары-төмен.

2. Қатаң дауыссыз дыбыстар қатарын табыңыз.

A) П, с, т, ш, щ, қ, к.

B) Б, в, з, д, г, ғ.

C) М, ң, н, р, у.

D) А, о, е, я, ы.

E) Ә, е, и, ө, і, ү.

3. Ұяң дауыссызға аяқталған сөзді белгілеңіз.

A) Сағат.

B) Өмір.

C) Қала.

D) Киім.

E) Сөз.

4. Тек ашық буынды сөзді көрсетіңіз.

A) Бөлмеде.

B) Қалада.

C) Дәптерлерім.

D) Орындық.

E) Қаламдар.

5. Күрделі сын есімді көрсетіңіз.

A) Қаралау.

B) Сұрғылттау.

C) Көгілдір.

D) Ақшылтым.

E) Қызыл қоңыр.

6. Етістік тудырушы жұрнақтарды табыңыз.

A) –дай, -дей.

B) –шы, -ші.

C) –ды, -ді.

D) –ырақ, -ірек.

E) –тас, -тес.

7. Астананың бұрынғы атауын белгілеңіз.

A) Көкшетау.

B) Ақмола.

C) Верный.

D) Астана.

E) Атырау.

8. Қазақ музыкасын әлемге тұңғыш танытқан әншіні көрсетіңіз.

A) Қ. Қуанышбаев.

B) Қ. Жандарбекова.

C) К. Бәйсейітова.

D) Б.Төлегенова.

E) Ә. Қашаубаев.

9. Шаңғыны қай мезгілде қолданамыз, белгілеңіз.

A) Шілдеде.

B) Күзде.

C) Қыста.

D) Көктемде.

E) Жазда.

10. «Туған жер» сөзіне мәндес сөзді анықтаңыз.

A) Туған баласы.

B) Туған ел.

C) Тәуелсіздік.

D) Туған ана.

E) Тәуелсіз адам.

11. Мақалдан антонимді табыңыз.

A) Жауға жалынба, досқа тарылма.

B) Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер.

C) Әке – балаға сыншы.

D) Отансыз адам – ормансыз бұлбұл.

E) Өнер білсең, өлмейсің.

12. Болжалдық сан есімді табыңыз.

A) Жүз бір.

B) Жүзден.

C) Жүзінші.

D) Жүз.

E) Жүздей.

13. Жұрнақ арқылы жасалған сөзді анықтаңыз.

A) Қалаға.

B) Қалалар.

C) Қаланың.

D) Қалалық.

E) Қалада.

14. «-шы, -ші» жұрнақтары арқылы жасалатын сөз табын табыңыз.

A) Туынды етістік.

B) Туынды есімдік.

C) Туынды зат есім.

D) Негізгі зат есім.

E) Туынды сан есім.

15. Туынды сын есімді көрсетіңіз.

A) Егеменді.

B) Қысқа.

C) Биік.

D) Әдемі.

E) Ақ.

16. Мақал-мәтелдегі сан есімнің түрін анықтаңыз.

^ Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді.

A) Болжалдық сан есім.

B) Жинақтық сан есім.

C) Есептік сан есім.

D) Реттік сан есім.

E) Бөлшектік сан есім.

17. Сілтеу есімдіктер қатарын көрсетіңіз.

A) Бұл, осы.

B) Ешкім, сен.

C) Мен, сен.

D) Біреу, сіз.

E) Кей, сіз.

18. Барыс септігінен кейін келген шылауды табыңыз: Қоңырауға дейін бақылау туралы ойладым.

A) Ойладым.

B) Туралы.

C) Қоңырауға.

D) Бақылау.

E) Дейін.

19. Қазақстанның Конституциясы екінші рет қабылданғаны жылын табыңыз.

A) 1993.

B) 1991.

C) 1992.

D) 1994.

E) 1995.

20. «Cараң» сөзінің антонимін көрсетіңіз.

A) Ыстық

B) Ұзын.

C) Таулы.

D) Қысқы.

E) Жомарт.

21. Септік жалғауы бар мақал-мәтелді табыңыз.

A) Білім – арзан, білу – қиын.

B) Жеті рет өлшеп, бір рет кес.

C) Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас.

D) Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен.

E) Татулық – табылмас бақыт.

22. Құрмалас сөйлем түрін анықтаңыз.

^ Ол көп уайымдап, үйге келді.

A) Себеп бағыныңқы.

B) Мақсат бағыныңқы.

C) Аралас құрмалас сөйлем.

D) Қимыл-сын бағыныңқы.

E) Салалас құрмалас сөйлем.

23. Күмәнді ойды білдіретін қыстырма сөзді белгілеңіз.

A) Әлбетте.

B) Ақырында.

C) Бәлкім.

D) Меніңше.

E) Амал қанша.

24. Біреудің сөзін бұлжытпай, өзгеріссіз беретін сөздің атауын анықтаңыз.

A) Одағай сөз.

B) Төлеу сөз.

C) Қаратпа сөз.

D) Төл сөз.

E) Қыстырма сөз.

25. Таңдану одағайды көрсетіңіз.

A) Қап.

B) Кәні.

C) Апырай.

D) Әттеген-ай.

E) Уһ.

^ ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ЗАВЕРШЕНРУССКИЙ ЯЗЫК


1. Глухие, не имеющие парных звонких:

A) [х], [щ’].

B) [ф], [п].

C) [ш], [с].

D) [п], [ф].

E) [к], [т].

2. Укажите, сколько суффиксов в слове беловатенький.

A) 1.

B) 0.

C) 4.

D) 3.

E) 2.

3. Слово, в котором пишется Ь (мягкий знак):

A) нян…чить.

B) реч…ной.

C) камен…щик.

D) рез…ба.

E) фонар…щик.

4. Укажите предложение с пропущенной буквой Е в слове.

A) Бесшумно пр..чаливали они к плывущему кораблю.

B) А.С. Попов изобрёл первый в мире радиопередатчик и пр..ёмник.

C) Пугачев смотрел на меня пристально, изредка пр..щуривая левый глаз.

D) Беспр..кословно подчинялись разбойники своему атаману.

E) Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, и пр..легли стада.

5. Укажите слова, в которых пишется соединительная гласная Е.

A) Басн...писец, звер...ловство.

B) Лет...писец, кон...крад.

C) Кон...водство, растени...водство.

D) Солом...резка, пар...воз.

E) Сорок...ножка, пар...ход.

6. Прилагательное с буквой И в суффиксе:

A) никел…вый.

B) фланел…вый.

C) эмал…вый.

D) привередл…вый.

E) тюл…вый.

7. Ь на конце числительного не пишется в предложении

A) Пробило сверху двенадцат(?) часов.

B) Ровно за десят(?) минут до отхода Твистер явился на борт парохода.

C) Восем(?) кукол деревянных, круглолицых и румяных, на столе у нас живут.

D) Что такое для матроса – двадцат(?) градусов мороза.

E) Четвертого октября тысяча девятьсот(?) пятьдесят(?) седьмого года был запущен первый искусственный спутник земли.

8. Словосочетание с глаголом совершенного вида:

A) работаю на компьютере.

B) смотреть фильм.

C) играю с братом.

D) прочитаю книгу.

E) читать книгу.

9. ^ Отпусти меня, родная, на простор широкий.

Это предложение осложнено

A) обращением.

B) обособленным приложением.

C) уточняющим обстоятельством места.

D) вводным словом.

E) обособленным определением.

10. В именах существительных круж…к, рож…к, пуч…к, горош…к, сапож…к пропущены суффиксы

A) -ок, -ок, -ек, -ок, -ек.

B) -ок, -ок, -ок, -ек, -ок.

C) -ок, -ок, -ек, -ок, -ек.

D) -ок, -ок, -ок, -ек, -ек.

E) -ек, -ок, -ек, -ок, -ок.

11. Слова ветер, газета, новый, работать, завтра, десятьотносятся к

A) эмоционально окрашенным словам.

B) стилистически нейтральной лексике.

C) общественно-политической лексике.

D) терминологии.

E) специальной лексике.

12. В отрицательном местоимении НИ пишется раздельно в предложении

A) (Н…)чьими похвалами не возносись.

B) (Н...)(с)какими трудностями он не считался.

C) Диагноз может поставить только врач и (н...)кто иной.

D) (Н...)кто иной более высоких результатов не добился.

E) (Н...)что его не тревожило.

13. Укажите слово с одной Н в суффиксе.

A) Скоше…ый.

B) Отложе…ый.

C) Напечата…ый.

D) Организова…ый.

E) Свежемороже…ый.

14. Правильно употреблено деепричастие в предложении

A) Читая книгу, не увлекайтесь только сюжетом.

B) Нарушив правила безопасности, рискуя своим здоровьем.

C) Просматривая журнал, иногда делаются заметки на полях.

D) Играя в шахматы, развиваются мыслительные способности.

E) Раскрыв газету, она оказалась интересной.

15. НЕ с наречием пишется раздельно в предложении

A) Деревенские ребятишки (не) угомонно сновали вокруг новых тракторов.

B) (Не) заметно легла на землю мягкая северная ночь.

C) Расплавленным блеском (не) стерпимо играет вода.

D) Грибные места оказались вовсе (не) близко.

E) Любви, надежды, тихой славы (не) долго тешил нас обман.

16. Укажите предложение с раздельным написанием частицы.

A) Старик-охотник пробормотал что(то) насчет того,что ни один заяц в трубу не полезет.

B) Лисе ее(же) шкура приносит несчастье.

C) ”Нигде не найдут(с),” – отвечал слуга.

D) Ну(тка) медку с караваем покушать.

E) Я(таки) думаю (кое)что.

17. По способу согласования слова связаны в словосочетании

A) с любовью вглядываясь.

B) очень любить.

C) с любовью во взгляде.

D) любящим взглядом.

E) очень хороший.

18. Предложение с однородными сказуемыми:

A) В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

B) Кругом были пни, да корявые стволы, да поросль.

C) Дремали не только леса, но и лесные озера и ленивые лесные реки с пресной водой.

D) Ученье без уменья не польза, а беда.

E) Ни близких берегов, ни далеких гор, ни даже воды – ничего не было видно.

19. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным времени.

A) Он не казался взволнованным, так как видимой причины для этого не было.

B) Давно уже поспела клубника, лакомиться которой позволяли нам вдоволь.

C) Я не хотел, чтобы все узнали эту печальную историю.

D) Нет величия там, где нет простоты, добра и правды!

E) Когда они появились, дома стало шумно и весело.

20. Укажите ряд многозначных слов.

A) Меркнуть, недруг, территория.

B) Игла, перо, земля.

C) Мираж, натюрморт, комиссия.

D) Поликлиника, санаторий, творчество.

E) Мираж, каникулы, ровесник.

21. Укажите предложение, где нет обособленного обстоятельства:

A) Матрос вырвался и побежал по палубе, увертываясь и виляя между корзинами, ящиками, людьми.

B) Однажды, не помню почему, спектакля не было.

C) Веселые косцы, посмеиваясь, здоровались.

D) Вследствие плохого качества бумаги, тушь все время расплывалась.

E) Боясь опоздать на пароход, мы бежали всю дорогу.

22. Укажите количество пропущенных запятых в предложении

Яркие полосы солнечных лучей пробившись сквозь кровлю деревьев рассеивают плотный сумрак и лес окутанный этим серебристым светом кажется еще более величественным.

A) 4.

B) 6.

C) 5.

D) 7.

E) 3.

23. Укажите бессоюзное сложное предложение, между частями которого ставится тире.

A) Одно мне всегда было странно я никогда не делался рабом любимой женщины.

B) Выстрел раздался дым наполнил комнату.

C) Обо мне все люди скажут сердцем чист и не спесив.

D) Шёл дождь падал снег.

E) Хочу от вас одного поторопитесь с выездом.

24. Укажите количество пропущенных запятых в предложении

Выйдя на двор Левин как дерево весною еще не знающее куда и как разрастутся его молодые побеги и ветви заключенные в налитых почках сам не знал хорошенько за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь.

A) Восемь.

B) Семь.

C) Шесть.

D) Пять.

E) Девять.

25. Укажите стиль текста.

^ В соответствии с заключенным договором организация обязуется выполнить в указанные сроки все работы по благоустройству пришкольной территории.

A) Научный

B) Разговорный

C) Художественный

D) Публицистический

E) Официально-деловой

^ ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК

ЗАВЕРШЕН
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие рефераты:

Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник

Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник

Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник

Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник
Приставка в словах приморский, приграничный, привокзальный, Прибалтика обозначает
Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник
Приставка в словах приморский, приграничный, привокзальный, Прибалтика обозначает
Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник
В словах ра просы, ра жаловать, бе порно, и подтишка, бе вкусица, ро казни пропущены буквы
Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник
В словах ра просы, ра жаловать, бе порно, и подтишка, бе вкусица, ро казни пропущены буквы
Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник
Заттың меншіктілігін, ретін, түрін, түсін, сапасын білдіретін сөйлем мүшесін көрсетіңіз
Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник
Заттың меншіктілігін, ретін, түрін, түсін, сапасын білдіретін сөйлем мүшесін көрсетіңіз
Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестирование книжка-вопросник
Барыс септігінен кейін келген шылауды табыңыз: Қоңырауға дейін бақылау туралы ойладым

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза