Конкурс среди учащихся на лучшее школьное сочинение или фотографию по теме «Казахстан, армия, патриотизм»


НазваниеКонкурс среди учащихся на лучшее школьное сочинение или фотографию по теме «Казахстан, армия, патриотизм»
страница1/17
Дата публикации12.05.2013
Размер2.01 Mb.
ТипКонкурс
referatdb.ru > Военное дело > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Республиканский конкурс среди учащихся на лучшее школьное сочинение или фотографию по теме «Казахстан, армия, патриотизм», посвященный 20-летию Дня защитника Отечества

2012 год

I турАгапова Анастасия, 4 класс,

СШ 11 г. Рудный,

руководитель Гусарова Е.В.
Я и мой город
Как истинный патриот, я люблю свой город. Будучи еще совсем маленькой, а точнее, когда я ходила пешком под стол, много раз видела свой город. Я сама, без посторонней помощи, залазила на подоконник закрытого окна, при этом, не боясь высоты, и видела простой серый город: его атмосферу сильно загрязнял комбинат, серый дым которого клубился над голубым небом.

И вот мне одиннадцать лет, я начала ездить в лагеря, где местность по-настоящему была красивой: густые леса, шелковистая зеленая трава. Полная луна ночью заменяла светильник. Окружающая природа не везде совершенна. Ее красота во многом зависит от самих людей. Так давайте это все сохраним.

^ Адырбаева Жұлдыз, 8 сынып

Веселоподол орта мектебі,

мұғалімі Адырбаев М.Н.
Қазақстан Республикасының Президенті «Қазақстанның болашағы - қоғамның идеялық бірлігінде» атты еңбегінде «Біздің тағы бір аса маңызды идеологиялық міндетіміз - қазақстандық отансүйгіштікке тәрбиелеу. Әрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуін қалыптастыру», - деп жазды.

Сондықтан, отансүйгіштік қасиетті қалыптастыруда отбасы тәрбиесінің маңызы өте зор. Дана халқымыз «Отанды сүю отбасынан басталады», «Жүк ауырын нар көтереді, ел ауырын ер көтереді», «Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар», - деп бекер айтпаған.

Ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан ерен ерлік үлгісін қазақ елінің мыңдаған ұл-қыздары екінші дүниежүзілік соғыстың қанды майдандарында көрсете білді, солардың арасында осы біздердің ата-бабаларымыз бар екенін зор мақтанышпен айта аламыз.

Ұлан – байтақ даласын көк найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғаған ата- бабаларымыз сан ғасыр бойы жауларынан аман сақтап келді. Елімізге құрып кету қаупі төнген кезде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жауға қарсы тұрып, нағыз отансүйгіштіктің үлгісін көрсетті.

«Отанды сүю – иманнан» – деген Пайғамбарымыздың өсиеті бар. Қазақ аталарымыз ер жігіттің үш намысы бар дейді әуелі иманы, екіншісі отбасы, үшіншісі – Отан. Міне, осы үшеуін сарбаздар жүрегіне бекіту керек.

Ұлттық патриотизм - өз халқына сүйіспеншілік, өз халқымен қан жағынан байланысын сезіну, шыққан тегін сезіну, тұрып жатқан өлкесі, ана тілі, тұрмыс -тіршілігі, мінез-құлқы, тарихи дәстүрі, психологиялық ерекшелігін сақтап, дамытуға, оны өз ұрпақтарына өткізіп беруге бейімділік. Осыдан барып патриотизмге тәрбиелеуді отбасынан бастау проблемасы келіп шығады. Бауыржан Момышұлының өзі де ұлтжанды азамат болғанына қанатты сөздері дәлел.

«Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды». Б.Момышұлының шығармаларын пайдалану- патриоттық тәрбие берудің қайнар көзі.
Мысалы, батырдың:

«Ана үшін аянба – ант ұрады

Бала үшін аянба – бетің күйеді

Ел үшін аянба – ерлігіңе сын

Жұрт үшін аянба – жігіттігіңе сын»,
- деп жас адамның санасына найзағай жарқылындай әсер етер, ақыл-ойында жатталып қалар, жүрегінде қатталып қалар жолдардың құдіреттілігі қандай!

Егемен ел жағдайында жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу, олардың елін, жерін сүйетін, ана тілін ардақтайтын, ұлтын пір тұтатын азамат болып өсуін қамтамасыз ету бүгінгі мектептің басты мақсаты десе де болады.

Патриотизм – ол өзінің туған жеріне, ана тіліне, мемлекетке деген сүйіспеншілік сезімі, сол мемлекеттің Отанының дамуына, өсіп - өркендеуіне өз үлесін қосу, қызмет ету.

Бұл мақсатқа қол жеткізудің кілті - білім алу. Халқымыздың даналарының еңбегін оқу, қалдырған өсиеттерін, ақыл-ойларының өресіне жетіп, өмірдің темірқазығына айналдыру, солар армандаған ұл-қыз болу.

Адамның ақыл-ойы, сезімі, еркі әскери істі үйреніп білудегі арнаулы /әскери/ бағыттарда және арнаулы әскери міндеттерді атқаруда дамып жетіледі, ұштала түседі, көрініс табады. Ұйымдасқан күш ретінде армиядағы адамдардың қимыл әрекеті, күштің бағытталуы және мақсатқа ұмтылушылығы әскери парызды терең түсінуге негізделеді де, бағынуға сүйенеді.

Бауыржан Момышұлының тілімен айтсақ, армия дегеніміз – ең саналы әрі парасатты адамдар тобы. Әскерге жоғары, асқақ сезім, жалпы табанды ерік-жігер, тамаша ұйымшылдық, жоғары мінез-құлық тән.

Біз аға ұрпақ батырларымызды мақтан етіп, отансүйгіштік сезіммен келешек ұрпақ тәрбиеленіп келеміз.


^ Алексеева Александра,

10 класс, СШ 4,

учитель Замниборщ Р.В.
Быть патриотом своей

Родины -это носить

Казахстан в своем сердце.

Н.А.Назарбаев
В нашей жизни мы часто слышим такие слова, как доброта, честь, патриотизм. Наверное, не все мы понимаем истинную суть этих слов. Мы говорим: «Он - патриот своей Родины». Но кто ж этот патриот? Как говорил Ж.Ж.Руссо: «Патриот - это человек, который не пожалеет ни добра своего, ни жизни своей ради возвышения своей Родины, ради любви к своему народу. Человек, который жертвует собой ради блага и свободы своей Родины и своего народа». Думаю, что точнее выразиться нельзя. Казахстан – это наша Родина. Какой высокий смысл заложен в одном слове - Родина. И для каждого человека это слово содержит в себе что-то свое, личное, особенное и что-то общее, более значительное. У каждого человека есть большая и малая Родина. Малая - это, может быть, город или поселок, в котором родился и вырос. Там, где ты когда-то строил песочные замки, там, где теплым летним вечером гуляешь с друзьями. Ты будешь помнить каждую травинку и листочек, каждую тропинку, по которой частенько приходил домой. Даже становясь старше, может, покинув этот край, не забудешь то время, когда тебе было так хорошо там…

Размышляя о Родине, мы думаем о той великой, прекрасной стране, в которой родились, связываем свои понятия родины со сложной и интересной, насыщенной и, иногда, трагической историей родной земли. Казахстан - это молодое, независимое государство, успешно развивающее свою экономику и идущее вперед дорогой реформ и преобразований к процветанию и стабильности. И я горжусь теми молодыми людьми, для которых понятие «Родина» - не просто слово. Верность делу, Родине и служебному долгу являются идейно- нравственной основой каждого гражданина Республики Казахстан, который должен внести вклад в развитие нашей страны. Наши деды и прадеды сделали все, что было в их силах, когда, не жалея своей жизни, они сражались в Великой Отечественной войне. Вот это и есть мужество. Салтыков – Щедрин говорил: « Патриотизм состоит не в пошлых возгласах и общих местах, но в горячем чувстве любви к родине, которое умеет высказываться без восхищений и обнаруживается не в одном восторге от хорошего, но и в болезненной враждебности к другому неизбежно бывающему во всякой земле, следовательно, во всяком отечестве». Действительно это так и есть, потому, что человек, который хорош только на словах, не может быть патриотом своей Родины. Сегодня Вооруженные силы республики Казахстан делают все для эффективной и действительной защиты национальных интересов, мирной жизни казахстанцев, они обеспечили экономическую и информационную безопасность, неприкосновенность государственной границы, уважение к стране, к ее народу, к общим символам и политическим институтам, которые сегодня олицетворяют единство всех казахстанцев. В общих положениях Закона Республики Казахстан «О воинской обязанности» заложены требования действующей Конституции о том, что « Защита Республики является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина» Высокая международная репутация Казахстана позволила нашей стране стать председателем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но разве будет страна расти и развиваться, если не будет людей, которые бы защищали, заботились и оберегали ее? Молодое поколение, к сожалению, не рвется в ряды казахской армии. Многие юноши «косят» от армии. И если это ему удалось, то он считает себя «крутым». Но разве это правильно? Вы только поглядите на этого парня со стороны! Он слаб и труслив. А разве может такой человек быть патриотом и защищать свою страну? Конечно, нет! Потому мне бы хотелось, чтобы все молодые люди Казахстана были такими же смелыми и отважными, как наши предки.

Свое сочинение я хочу закончить словами В.Г.Белинского: « Отрадно и почетно умереть за отечество. Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством».

^ Ансаганова Айгерим, 11 класс,

Ломоносовской СШ села Каскат
В центре Евразии на высоких пиках гор просыпается Ирбис - снежный Барс. Ему предстоит доказать и показать свою силу и мощь американскому белоголовому Орлану и могучему китайскому Дракону, российскому двуглавому Орлу и индийскому Слону.

Ирбис плавно спустился на свою землю. Она богата, она красива. Народ её мудрый, гостеприимный, мирный. Здесь тихо. Но за этой тишиной уже бурлит молодой, горячий поток жизни, готовый мощным фонтаном взлететь вверх, к самому голубому небу, где парит друг Барса - златокрылый Кыран. Прошло уже два десятилетия после пробуждения казахстанского Барса…

Страна его сделала огромный прыжок вперёд на пути обновления и процветания. Казахстан открыт для всего нового, он доброжелателен ко всем своим соседям. В нём царит мир и спокойствие. И мирную жизнь страны есть кому защищать и охранять.

Испокон веков казахские батыры и сарбазы с честью отстаивали священные границы своей земли от посягательств внешних и внутренних врагов. Это благодаря им сегодня мы имеем такую обширную территорию, на которую до сих пор тайком, с завистью поглядывают соседи. Эстафету от своих храбрых предков приняли дети и внуки. И вот уже Независимым Вооружённым Силам Республики Казахстан исполняется 20 лет! Юноши считают за честь служить в рядах молодой, но уже могучей армии. С гордостью мы называем их защитниками Отечества.

Мои братья также достойно отслужили в армии. Марал служил в войсках МЧС в Караганде, а Марат – в самых элитных и почётных десантных, или, как они сейчас называются, аэромобильных войсках в Капчагае. Я помню, как мы всей семьёй отправляли им письма: бабушка и папа диктовали, я писала. День, когда почтальон приносил нам ответ на письмо, был самым радостным. Братья писали, что служится им хорошо, что всё у них получается. В подтверждение этому мы получали ещё и письма- благодарности от их командиров. После службы в армии Марал и Марат продолжают защищать нас: один работает в Департаменте ЧС области – борется с огнём, а другой в рядах Внутренних Войск – командир патрульной службы, он охраняет наш покой. Армейская закалка и подготовка очень сильно помогают им в сегодняшней сложнейшей работе. Очень приятно, что в честь 20-летия Независимости нашей страны, мой брат Марал за безупречную службу был награждён Благодарственным письмом акима Костанайской области.

Ещё мне хочется рассказать о самой тёплой, светлой и доброй традиции, которая уже на протяжении многих-многих лет существует в стенах нашей школы – Слёте солдатских матерей. Ежегодно его готовят и проводят учащиеся 10 класса именно 7 Мая - в День Защитника Отечества. Я расскажу, как провели его мы в прошлом году. Подготовка к нему начинается с января: мы пишем письма в воинские части, где служат наши выпускники и просим командование прислать нам отзывы о ребятах. Отрадно, что на каждое письмо мы получаем ответ, где звучат слова благодарности о наших бывших учениках, об их службе в рядах Вооружённых Сил. Также присылают фотографии, благодарственные письма родителям, учителям за хорошее воспитание ребят, а ученикам 10 класса благодарности за такое хорошее дело.

Накануне праздника приглашаются гости: ветераны войны, ветераны труда, воины – афганцы, которых в нашем посёлке 5 человек. Один из них – Александр Ращупкин – вызывает особое восхищение у ребят: он принимал участие в крупномасштабных боевых действиях в Кандагаре. Но всё- таки главными виновницами торжества являются мамы военнослужащих. К подготовке Слёта мы отнеслись очень серьёзно: украсили актовый зал шарами, плакатами, возложили гирлянду к Доске памяти с именами погибших в войне односельчан. Продумали каждый этап сценария, подбирали душевные песни, трогательные стихи, яркие танцы. Зал приветствует мам стоя и аплодисментами. В их честь в этот день звучали песни, читались стихи. Мальчики демонстрировали отличную строевую выправку и подготовку, показали некоторые сценки из армейской жизни. Но самым трогательным моментом стало чтение писем из воинских частей в адрес мам. В этом году зачитывались отличные отзывы о наших выпускниках Арыстанове Дархане, Даниярове Берике, Кокенко Вадиме, Калиеве Жаслане,Соломон Васе. Мамы ребят, на чьи имена мы не успели получить отзывы, радовались вместе со всеми. Были слёзы и радости и гордости за своих сыновей. Мамам и всем гостям обязательно вручаются розы. Завершилось мероприятие горячим чаем, свежими баурсаками, вкусными конфетами и праздничным тортом.

Школа у нас хоть и средняя, но учеников у нас не очень много, поэтому все ребята, начиная с 5класса, тоже присутствуют. Мне кажется, что они в будущем тоже с желанием будут готовиться к службе в армии, потому что это почётно и ответственно.

Когда ребята возвращаются из армии, в первую очередь они приходят в школу, которая не забывала их, интересовалась их армейскими делами.

Наша школа воспитала не только отличных солдат, но и первоклассных военных специалистов. Богданов Игорь и Баккараев Фарид- выпускники Актюбинского военного института. Жуматов Канат закончил Высшее военное училище в Петропавловске. Теперь они – офицеры и особая гордость учителей и учеников Ломоносовской школы.

Слёт солдатских матерей в 2012 году будет проходить в школе 20 раз. Ни в одной школе района и области ему нет аналога. Об этом даже была статья в областной детской газете «Зелёное яблоко».

Я уверена, что ребята нашей школы растут настоящими патриотами, надёжными и верными защитниками своей Родины, своего Отечества – Республики Казахстан!
^ Асылханов Арон, 6 класс,

СШ 11 г. Рудный
Могучая и сильная армия. Только перед такой армией останавливались враги и только такая армия с сокрушительной силой могла очистить родную землю от врагов.

Испокон веков армия олицетворяла мощь и силу государства.

А кто составлял такую армию? Конечно же, опытные военноначальники, дисциплинированные и ответственные солдаты.

Что поднимало этих известных и безызвестных героев в тяжелые минуты? Какая сила заставляла батыров садиться на своих боевых коней? Почему простые солдаты шли в атаку с ненавистным врагом и побеждали в неравном бою?!

Из книг, прочитанных мною, я много узнал о военной жизни, о судьбах героев моей родной земли.

Как-то волею судьбы один батыр вместе со своими сподвижниками оказался на чужбине. Тоска съедала его душу, он чах с каждым днем. Умирая, он просил товарищей тело похоронить здесь, но сердце отвезти на Родину, закопать в родной земле.

Поэтому, на мой взгляд, армия – это не просто сокрушающая машина, но и пылающие сердца, полные любви к своей родной земле.

Конечно, это далекая история, а о современной армии рассказывают мои дедушка и папа.

1966г. Моего дедушку Асылхана призвали в армию. До поезда они шли своим первым военным строем. Ему припомнилось, что играл марш «Прощание славянки». Из старой избы вышла одна пожилая женщина, заплакала и помахала им вслед платком. «Нам стало как-то не по себе, и мы почувствовали важность этого события. Хоть время было невоенное, но все же большая ответственность ложилась на наши плечи», - вспоминает дедушка.

Он думал, что попадёт в Самарканд, но оказался в городе Отрар. В военном городке их отвели в баню, выдали обмундирование зелёного цвета. Дед говорит, что новобранцев легко было отличить по этой одежде: у бывалых солдат от дождей и жары она была уже почти бесцветная.

Дедушка служил в токарном цехе: чинил военную технику – от автоматов Калашникова до танков.

Дед вспоминает: « День начинался словами старшины: «Рота, подъём!», затем утренняя пробежка: от военного городка и обратно до казармы. Потом мылись, одевались.

У многих старшин не было часов, поэтому в нашем распоряжении была лишь горящая спичка, за время горения которой нужно быть полностью готовым.

На завтрак давали овсяную или гречневую кашу, по кусочку белого и чёрного хлеба. Иногда оставшийся хлеб прятали в карманы, чтобы съесть попозже. Бывало, подкармливали друг друга. Аппетит-то был зверский! Затем военные учения, бег в снаряжении весом двадцать килограммов. Жара, а ещё надет противогаз! Но встречали нас с большим спелым арбузом! Это запомнилось, потому что он пах домом...

На личное время отводилось полтора часа: нужно было успеть почистить сапоги, пришить пуговицу или починить белье, написать письмо родным. Вечером те же 35 секунд, чтобы раздеться. Засыпали мгновенно…И так каждый день. Три года армейской службы прошли теперь кажется быстро».

Мой папа также отдал свой долг Родине, прослужив три года в Краснознамённом Тихоокеанском флоте, на полуострове Камчатка. Он служил на корабле-плавремзаводе. Это была плавающая ремонтная база – они чинили контрольно-измерительные приборы подводных лодок.

Военная служба папы, конечно же, отличалась от дедушкиной. Не было тех изнурительных пробежек: в подводной лодке особо не разбежишься.

«Помню, вначале все стукались головой об люки, о металлические выступы. А в конце службы с закрытыми глазами переходили из отсека в отсек. Мы тоже занимались спортом, сдавали нормативы, уходили в увольнение на берег», - вспоминает мой папа.

Как мне показалось, в службе папы было какое-то творчество: прячась в маленькой железной «кондейке» они моделировали подводные лодки.

Дома у нас до сих пор сохранилась модель маяка, сконструированная моим папой, а на ней висит «безкозырка», есть «гюйс» со значками.

Конечно же, дед и отец еще много чего рассказали бы о своей службе, но говорят: «Остальное - военная тайна!» Шутят, наверное, ведь столько лет прошло, столько изменилось…

Я думаю, долг каждого молодого человека пойти в армию, почувствовать ответственность за страну, за родных и близких, за стариков и детей, которым нужны покой, порядок, уверенность в том, что завтра взойдет солнце, будут петь птицы, все будут радоваться новому дню.

Мне уже сейчас нужно готовиться к службе в армии морально и физически. Для этого необходимо заниматься спортом и, конечно же, иметь знания, чтобы служить на современной технике. Хотелось бы, чтобы патриотизм в нас проявлялся не только в тяжёлое для страны время, но и всегда!
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие рефераты:

Конкурс среди учащихся на лучшее школьное сочинение или фотографию...
Республиканский конкурс среди учащихся на лучшее школьное сочинение или фотографию по теме «Казахстан, армия, патриотизм», посвященный...
Конкурс среди учащихся на лучшее школьное сочинение или фотографию...
Скоро в Казахстане мы будем праздновать 20-летие Дня защитника Отечества. Каждый год проводятся парады, в которых участвуют сухопутные...
Конкурс среди старшеклассников на лучшее школьное сочинение по теме «Победа, память, патриотизм»
Республиканский конкурс среди старшеклассников на лучшее школьное сочинение по теме «Победа, память, патриотизм»
Конкурс среди старшеклассников на лучшее школьное сочинение по теме «Победа, память, патриотизм»
Республиканский конкурс среди старшеклассников на лучшее школьное сочинение по теме «Победа, память, патриотизм»
Сочинение, материал или фотографию по теме «Победа, память, патриотизм»
...
Сочинение на республиканский конкурс среди старшеклассников по теме:...
Гу «Средняя школа №2 с углубленным изучением иностранного языка» оо акимата города Лисаковска
Сочинение, материал или фотографию по теме «Победа, память, патриотизм»
Мне всего 14 лет и, конечно, я не являлась участником этих страшных военных событий. Но я очень много читала книг, смотрела фильмы...
Сочинение, материал или фотографию по теме «Победа, память, патриотизм»
Мы родились в мирное время. Самолеты не сбрасывают на нас бомбы. Мы не знаем, что такое жить зимой в нетопленном доме. Нам не надо...
Сочинение, материал или фотографию по теме «Победа, память, патриотизм»
Сагадату едва исполнилось шесть лет. В семье было трое сыновей, старшего брата, рано ушедшего из жизни, младший не помнит вовсе,...
Сочинение, материал или фотографию по теме «Победа, память, патриотизм»
Победа нашим отцам и дедам, и каждый год отмечаем прекрасный и трагичный праздник весте с нашими ветеранами. В грохоте сражений и...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза